فروشگاه لباس ترک آمیتیس
 
قالب وبلاگ
51852398265375458433.png

[ یکشنبه شانزدهم شهریور 1393 ] [ 22:55 ] [ amitis ]
 

6-9ماه برند Benetton قیمت 45ت  فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

12ماه برند Benetton قیمت 45ت  فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

شلوار 2-3 & 6-7 Koton  قیمت 55ت  فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

شلوار 3-4سال  Koton  قیمت 55ت

 AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

[ یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 19:37 ] [ amitis ]
6-12ماه برند Gap قیمت 32ت

 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

9-12ماه LCwaikiki  قیمت 52ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

9-12ماه LCwaikiki  قیمت 48ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

18-24ماه LCwaikiki  قیمت  52ت  فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

18-24ماه LCwaikiki  قیمت 47ت   فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

18-24ماه LCwaikiki  قیمت 38ت  فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

[ یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393 ] [ 13:39 ] [ amitis ]
لباس راحتی برند ازتاش Oztas  سایز M قیمت 79ت

آپلود عکس

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 13:35 ] [ amitis ]
تایت های رنگی  برند defacto  قیمت 21ت

                                        قیمت فروش ویژه 17ت

 

سایز
S مشکی صورتی گلبهی آبی نوک مدادی

آپلود عکس

شلوار مخمل سایز   42   قیمت 60ت     برند LCWAIKIKI

آپلود عکس

 

شلوار سایز 40  MANGO   فروخته شد 

قیمت 97ت

آپلود عکس

قیمت 89ت

آپلود عکس

شلوار سایز  38  MANGO   

قیمت 105ت فروخته شد

آپلود عکس

قیمت  92ت  فروخته شد

آپلود عکس

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 13:32 ] [ amitis ]
LCwaikiki

 

6-9ماه قیمت 52ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

6-9ماه قیمت 32ت   فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

3-6ماه قیمت  50ت   (جنس مخمل ظریف)    

آپلود عکس

9-12ماه قیمت 42ت      فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

24-36ماه قیمت 35ت   فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

24-36ماه قیمت 42ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

 

 24-36ماه قیمت 28ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

شلوار 9-12 ماه (مناسب برا پاییز و زمستون) قیمت 31ت  

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

آپلود عکس

شلوار 2تای 12-18 ماه قیمت 38ت 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

babybox

6-9ماه قیمت 42ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

9-12& 12-18ماه قیمت 42ت  فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

 0-3 & 6-9ماه  قیمت 20ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

18-24 & 12-18ماه قیمت 20ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

3-6ماه قیمت 27ت فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

18-24ماه قیمت 27ت   فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

3-6ماه قیمت 42ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

6-9ماه قیمت 47ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

24-36ماه برند Mushi   فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

4سال برند mini damla

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

6ماه Mini damla

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

6سال blue key قیمت 18ت سفید فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 12:56 ] [ amitis ]
6-9ماه برند benetton  قیمت 32 ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

6-9ماه برند benetton  قیمت32 ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

6-9ماه برند benetton  قیمت 32ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


6-9ماه برند benetton  قیمت 32ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


6-9ماه برند benetton  قیمت 32ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

6-9ماه برند(bluekey(mavikey   قیمت 28ت 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


9-12ماه  برند بنتون Benetton   قیمت32ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


6-12 ماه برند Gap  قیمت 42ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


18ماه برند(bluekey(mavikey   قیمت 32ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

18ماه برند bucuruk قیمت  32ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

برند lcwaikiki

9-12ماه قیمت  27ت 


آپلود عکس

6-9ماه 26ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

12-18ماه 18ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


9-12ماه 28

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


9-12&24-36

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


18-24&24-36   قیمت 28ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


[ یکشنبه هجدهم اسفند 1392 ] [ 12:5 ] [ amitis ]
3-4سال قیمت 28ت   فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

5-6&8-9  قیمت 35ت  فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

2-3& 8-9 قیمت 30ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

6-7  قیمت 30ت  فروخته شد

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

5-6& 7-8  قیمت 28ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

6-7سال قیمت 28ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

 

 

3-4سال Koton قیمت 32ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
[ شنبه سوم اسفند 1392 ] [ 22:6 ] [ amitis ]

5-6سال  برند بنتون Benetton قیمت 70ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


3-4 & 6-7 & 7-8 سال  برند koton  کوتون     قیمت 75ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


6-7 & 7-8 سال برند koton  کوتون       قیمت 80ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان5-6  سال برند koton  کوتون       قیمت 80ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


 4-5سال برند koton  کوتون       قیمت 80ت

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان


3-4 & 5-6 & 6-7 سال برند Lcwaikiki  قیمت  55ت 

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
2-3 & 7-8سال قیمت 70ت     

آپلود عکس6-7سال - قیمت 64ت   فروش ویژه 45ت

آپلود عکس


2-3 & 7-8سال قیمت 70ت        24-36 ماه   قیمت 57ت    فروش ویژه 47تآپلود عکس

[ شنبه سوم اسفند 1392 ] [ 13:26 ] [ amitis ]
مانتو بارانی برند کوتون

سایزبندی 36-38-40-42

قیمت 230000ت

آپلود عکس

آپلود عکس

آپلود عکس


[ سه شنبه یکم بهمن 1392 ] [ 15:18 ] [ amitis ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این فروشگاه با هدف ارائه برندهای معتبر و با کیفیت ترکیه با قیمت های عمده برا مشتریان در نظر دارد به صورت تخصصی در زمینه های پوشاک زنانه ٬ مردانه ٬ بچه گانه و ... فعالیت نماید.
با توجه به اینکه این فروشگاه اجناس خود را بدون واسطه تهیه می نماید لذا با نازلترین قیمت، در اختیار مشتریان گرامی قرار می دهد.
شماره تماس 9354786353_0098
09141647388
برای ارسال هزینه پست به عهده خریدار میباشد.
به علت رعایت موازین بهداشتی و حفظ حقوق مشتریان از پس گرفتن اجناس فروخته شده معذوریم.
خواهشمندم دقت لازم را داشته باشید.
امکانات وب
  • سوپر من
  • مرکز لینک ایران
  • پیچ جاده